هاست لینوکس حرفه ای - تیبا هاست | هاست لینوکس | هاست ارزان | میزبانی وب | سرور مجازی | ثبت دامنه تیبا هاست | هاست لینوکس | هاست ارزان | میزبانی وب | سرور مجازی | ثبت دامنه

هاست لینوکس حرفه ای

Tiba 100 MB

2500 تومان ماهانه

100 مگابایت

پهنای باند 10 گیگابایت
تعداد سایت 1
پارک دامنه نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داده نامحدود
ایمیل نامحدود
دامنه رایگان ندارد
2500 تومان ماهانه
7500 تومان سه ماهه
15000 تومان شش ماهه
25000 سالانه

Tiba 200 MB

3000 تومان ماهانه

200 مگابایت

پهنای باند 20 گیگابایت
تعداد سایت 1
پارک دامنه نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داده نامحدود
ایمیل نامحدود
دامنه رایگان ندارد
3000 تومان ماهانه
9000 تومان سه ماهه
18000 تومان شش ماهه
30000 تومان سالانه

TIBA 5GiG

1100 تومان ماهانه

5 گیگابایت

پهنای باند نامحدود
تعداد سایت 3
پارک دامنه نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داده نامحدود
ایمیل نامحدود
دامنه رایگان دارد (سالانه)
9000 تومان ماهانه
27000 تومان سه ماهه
54000 تومان شش ماهه
90000 تومان سالانه

TIBA 10GiG

15000 تومان ماهانه

10 گیگابایت

پهنای باند نامحدود
تعداد سایت 3
پارک دامنه نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داده نامحدود
ایمیل نامحدود
دامنه رایگان دارد (سالانه)
13000 تومان ماهانه
39000 تومان سه ماهه
78000 تومان شش ماهه
130000 تومان سالانه

TIBA 20GiG

19000 تومان ماهانه

20 گیگابایت

پهنای باند ناحدود
تعداد سایت 3
پارک دامنه نامحدود
ساب دامین نامحدود
پایگاه داده نامحدود
ایمیل نامحدود
دامنه رایگان دارد (سالانه)
17000 تومان ماهانه
51000 تومان سه ماهه
102000 تومان شش ماهه
170000 تومان سالانه