یافتن محصولات و سرویس ها


TIBA DL 2G

2 گیگ هاست دانلود

پهنای باند: نامحدود
پارک دامین : نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
پایگاه داده : ندارد
ایمیل : ندارد

بک آپ گرفته نخواهد شد!
5,000Toman ماهانه

TIBA DL 5G

5 گیگ هاست دانلود

پهنای باند: نامحدود
پارک دامین : نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
پایگاه داده : ندارد
ایمیل : ندارد

بک آپ گرفته نخواهد شد!
10,000Toman ماهانه

TIBA DL 10G

10 گیگ هاست دانلود

پهنای باند: نامحدود
پارک دامین : نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
پایگاه داده : ندارد
ایمیل : ندارد

بک آپ گرفته نخواهد شد!
20,000Toman ماهانه

TIBA DL 20G

20 گیگ هاست دانلود

پهنای باند: نامحدود
پارک دامین : نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
پایگاه داده : ندارد
ایمیل : ندارد

بک آپ گرفته نخواهد شد!
30,000Toman ماهانه