یافتن محصولات و سرویس ها


TB-5DLR
5 گیگا بایت

پهنای باند: نامحدود
پارک دامین : نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
پایگاه داده : ندارد
ایمیل : ندارد
بک آپ گرفته نخواهد شد!
12,000Toman ماهانه

TB-10DLR
10 گیگا بایت

پهنای باند: نامحدود
پارک دامین : نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
پایگاه داده : ندارد
ایمیل : ندارد
بک آپ گرفته نخواهد شد!
18,000Toman ماهانه

TB-20DLR
20 گیگا بایت

پهنای باند: نامحدود
پارک دامین : نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
پایگاه داده : ندارد
ایمیل : ندارد
بک آپ گرفته نخواهد شد!
25,000Toman ماهانه

TB-50DLR
50 گیگا بایت

پهنای باند: نامحدود
پارک دامین : نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
پایگاه داده : ندارد
ایمیل : ندارد
بک آپ گرفته نخواهد شد!
40,000Toman ماهانه

TB-100DLR
100 گیگا بایت

پهنای باند: نامحدود
پارک دامین : نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
پایگاه داده : ندارد
ایمیل : ندارد
بک آپ گرفته نخواهد شد!
60,000Toman ماهانه