یافتن محصولات و سرویس ها


USA 256
میزان رم: 256 مگابایت
هارد: 20 گیگابایت
پهنای باند: 1 ترابایت
پورت: 1 گیگابیت
تعداد آی پی: 1
15,000Toman ماهانه

USA 512
میزان رم: 512 مگابایت
هارد: 20 گیگابایت
پهنای باند: 1 ترابایت
پورت: 1 گیگابیت
تعداد آی پی: 1
20,000Toman ماهانه

USA 1024
میزان رم: 1024 مگابایت
هارد: 20 گیگابایت
پهنای باند: 1 ترابایت
پورت: 1 گیگابیت
تعداد آی پی: 1
27,000Toman ماهانه

USA 2048
میزان رم: 2048 مگابایت
هارد: 20 گیگابایت
پهنای باند: 1 ترابایت
پورت: 1 گیگابیت
تعداد آی پی: 1
47,000Toman ماهانه

USA 4096
میزان رم: 4096 مگابایت
هارد: 20 گیگابایت
پهنای باند: 1 ترابایت
پورت: 1 گیگابیت
تعداد آی پی: 1
90,000Toman ماهانه