یافتن محصولات و سرویس ها


TIBA 1GiG

یک گیگ هاست لینوکس

پهنای باند: نامحدود
تعداد سایت : 1
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پایگاه داده : نامحدود
ایمیل : نامحدود
240,000Toman سه ماهه
480,000Toman شش ماهه
960,000Toman سالانه

TIBA 2GiG

2 گیگ هاست لینوکس


پهنای باند: نامحدود
تعداد سایت : 1
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پایگاه داده : نامحدود
ایمیل : نامحدود
480,000Toman سه ماهه
960,000Toman شش ماهه
1,920,000Toman سالانه

TIBA 5GiG

5 گیگ هاست لینوکس


پهنای باند: نامحدود
تعداد سایت : 1
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پایگاه داده : نامحدود
ایمیل : نامحدود

320,000Toman ماهانه
960,000Toman سه ماهه
1,920,000Toman شش ماهه
3,840,000Toman سالانه