یافتن محصولات و سرویس ها


پلن شماره 1
میزان رم: 256 مگابایت
هارد: 20 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
پورت: 1 گیگابیت
تعداد آی پی: 1

به همراه پنل پیامک رایگان
12,000Toman ماهانه

پلن شماره 2
میزان رم: 512 مگابایت
هارد: 20 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
پورت: 1 گیگابیت
تعداد آی پی: 1


به همراه پنل پیامک رایگان
15,000Toman ماهانه

پلن شماره 3
میزان رم: 1 گیگابایت
هارد: 20 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
پورت: 1 گیگابیت
تعداد آی پی: 1


به همراه پنل پیامک رایگان
21,000Toman ماهانه

پلن شماره 4
میزان رم: 2 گیگابایت
هارد: 30 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
پورت: 1 گیگابیت
تعداد آی پی: 1


به همراه پنل پیامک رایگان
31,000Toman ماهانه

پلن شماره 5
میزان رم: 4 گیگابایت
هارد: 30 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
پورت: 1 گیگابیت
تعداد آی پی: 1


به همراه پنل پیامک رایگان
61,000Toman ماهانه