یافتن محصولات و سرویس ها


TB-5R

نمایندگی هاست لینوکس


5 گیگابایت

تعداد سایت: 5
پهنای باند: نامحدود
همه امکانات نامحدود
پنل whm
DNS اختصاصی
19,900Toman ماهانه

TB-10R

نمایندگی هاست لینوکس


10 گیگابایت

تعداد سایت: 10
پهنای باند: نامحدود
همه امکانات نامحدود
پنل whm
DNS اختصاصی
29,900Toman ماهانه

TB-20R


20 گیگابایت


پهنای باند: نامحدود
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل محبوب و قدرتمند WHM/Cpanel
DNS اختصاصی رایگان

امکان ایجاد نماینده
امکان ریستور بکاپ توسط نماینده
39,900Toman ماهانه

TB-40R

نمایندگی هاست لینوکس


40 گیگابایت

تعداد سایت: 40
پهنای باند: نامحدود
همه امکانات نامحدود
پنل whm
DNS اختصاصی
49,900Toman ماهانه